Medicii de familie pot fi titularii mai multor puncte secundare de lucru

Mai mulţi parlamentari UDMR şi social-democraţi au depus la Senat o propunere legislativă pentru modificarea legii privind reforma în sănătate, astfel încât medicii de familie să poată fi titularii unui singur cabinet, dar şi a mai multor puncte secundare de lucru.

„Menţionăm că, medicii din alte specialităţi decât medicina de familie şi cadrele universitare cu jumătate de normă prin integrare clinică, pot presta servicii în cabinetele private proprii, suplimentar faţă de norma de bază, 3.5 ore pe zi de lucru, conform legislaţiei existente. Prin modificarea legislativă, şi medicilor de familie li s-ar oferi această posibilitate” se arată în expunerea de motive.

Astfel, articolul 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se va modifica astfel: „Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet şi a mai multor puncte secundare de lucru. (2) Cabinetele de medicină de familie pot deschide puncte secundare de lucru în localitatea unde nu funcţionează un alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minim 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază”.

În legea în vigoare, articolul 75 prevede că „un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet. Cabinetele de medicină de familie acreditate pot deschide puncte de lucru. Criteriile şi metodologia vor fi precizate în normele prevăzute la art. 73 alin. (1).”

Potrivit articolul 73 „înfiinţarea unui nou cabinet de medicină de familie într-o localitate se realizează în conformitate cu prevederile legale. Metodologia se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.”

Cei 26 de parlamentari care au iniţiat proiectul de lege susţin că numărul de medici de familie care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural este tot mai mic, modificarea legislativă urmărind „scăderea numărului de localităţi din mediul rural care nu dispun de serviciu de medicină de familie, prin punerea la dispoziţie a pacienţilor a acestei facilităţi, cel puţin 10 ore pe săptămână”.

În cazul acestei iniţiative, Senatul este prima Cameră sesizată.

Lasă un răspuns