Ministerul Muncii angajează 48 de asistenţi sociali

Concursul pentru ocuparea celor 48 de posturi va avea loc la Bucureşti.

Persoanele cu diplomă de studii superioare în domeniul asistenţei sociale pot participa la concursul organizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru ocuparea a 48 posturi de asistent social, în afara organigramei, (41 de posturi pentru fiecare unitate administrativ teritorială la nivel județean, respectiv câte un post pentru fiecare județ, şase posturi pentru fiecare sector al Municipiului București și un post în cadrul Echipei Locale de Intervenție a Municipiului București).

Condiţii

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenie română sau UE, să cunoască foarte bine limba română, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului, să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime. Candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de specialitate; vechime minimă de un an în specialitatea studiilor şi să fie înscris în Colegiul Asistenților Sociali.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 10 iulie 2018, ora 16.00. În 23 iulie, de la ora 10:00 va avea loc proba scrisă, iar în 27 iulie de la ora 10:00 se va desfăşura proba interviu.

Trebuie specificat că organizarea concursului va avea loc la Bucureşti. Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul Ministeului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Lasă un răspuns