Prea puţine bilete de tratament pentru pensionari

La câţi pensionari ar putea beneficia de ele, biletele de tratament repartizate judeţului Arad sunt insuficiente:

3.371 de bilete de tratament i-au fost repartizate, anul acesta, Casei Judeţene de Pensii (CJP) Arad. Dintre acestea, 2.033 sunt în staţiunile în care Casa Naţională de Pensii Publice are baze proprii de tratament. „Numărul de bilete de tratament repartizate este foarte mic raportat la numărul potenţialilor beneficiari din judeţul Arad, respectiv celor aproximativ 113.000 pensionari. Biletele sunt împărţite în 19 serii, în perioada 20 februarie – 1 decembrie, ultima serie având începerea sejurului în data de 1 decembrie 2018. Durata unei sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile” – precizează Mihaela Vasil, director al CJP Arad.

Afecţiuni şi staţiuni

În ceea ce priveşte ponderea afecţiunilor tratate în staţiunile balneare pentru care se dau bilete pensionarilor, situaţia stă în felul următor: reumatism şi probleme ale căilor respiratorii (1.341 de bilete), nevroză astenică (1.569), probleme digestive (176), afecţiuni cardio-vasculare (285).

Cele mai multe bilete de tratament repartizate până în prezent Casei Judeţene de Pensii Arad sunt în staţiunile: Moneasa (1.844 de locuri), 1 Mai (303), Buziaş (145), Geoagiu (165), Olănești (104), Covasna (87), Felix (193), Herculane (196).

„Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual, prin ordin al preşedintelui CNPP” – spune Mihaela Vasil.

Gratuităţi

Biletele de tratament se eliberează gratuit sau cu suportarea unei contribuţii individuale. Biletele gratuite reprezintă 15% din numărul total de bilete repartizate pe an. Pentru anul 2018, Casei Judeţene de Pensii i-au fost repartizate 506 locuri gratuite, câte 26 pe serie (foarte puţine comparativ cu numărul potenţialilor beneficiari). Biletele sunt alocate pensionarilor de invaliditate, veteranilor de război, beneficiarilor de indemnizaţii în baza Decretului 118/1990, OUG 214/1999, Legii 189/2000 etc.

„În situaţia în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se eliberează bilete cu plata contribuţiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului şi doar dacă acesta are şi calitatea de asigurat – pensionar sau salariat” – explică directorul CJP Arad.

Contact

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din strada Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257-281345, interior 102. Cererile se pot depune prin poştă la adresa menţionată anterior, prin fax la numărul 0257-214061 sau prin e-mail: pensii.arad@cnpp.ro.

„Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear se aprobă anual, prin ordin al preşedintelui CNPP” – Mihaela Vasil.

Lasă un răspuns