România trebuie să pună în aplicare normele UE privind emisiile industriale

Comsia Europeană cere României să transpună pe deplin în legislaţia internă normele Uniunii Europene, privind limitarea emisiilor în atmosferp a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere, anunţă Executivul european.

Directiva reglementează emisiile de SO2, NOx şi pulberi în atmosferă cu scopul de a reduce aceste emisii şi riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu pe care le pot determina, stabilind de asemenea, norme pentru monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon.

„Statelor membre li s-a cerut să comunice măsurile naţionale de transpunere a directivei în legislaţia naţională până la data 19 decembrie 2017. Dat fiind că România nu a respectat termenul, Comisia i-a trimis, în ianuarie 2018, o scrisoare de punere în întârziere. Întrucât România nu a comunicat încă măsurile, Comisia îi trimite acum un aviz motivat. România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde. În absenţa unui răspuns corespunzător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE cu privire la România”, anunţă Comisia Europeană.

Comisia Europeană urmăreşte prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE.

„Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politici ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor”, spune sursa citată.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în luna iulie includ 146 de scrisori de punere în întârziere în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de stat membru, 14 avize motivate şi 16 trimiteri în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 80 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluţionate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Lasă un răspuns